vidět dál než na špičku vlastního nosu.

Občanské sdružení Echo Moravia založila skupinka nadšenců s  několikaletými zkušenostmi s pořádáním kulturních, vzdělávacích a osvětových aktivit.


cíle
 • organizování akcí s kulturním a humanitárním zaměřením
 • osvětová a vzdělávací činnost
 • přeshraniční spolupráce
 • humanitární akce
 • obnovování kulturních tradic
 • ochrana přírody a krajiny a kulturních památek
 • tvůrčí využívání volného času
 • prevence sociopatologických jevů
 • spolupráce s neziskovými organizacemi
 • podpora turistického ruchu
 • podpora partnerství veřejného soukromého a neziskového sektoru
 • propagační a reklamní činnost
 • účast ve správních řízeních
 • poradenská činnost pro veřejný, soukromý a občanský sektor
 • publikační činnost
 • podpora vědy a výzkumu